Ema seun mi – Tessy Peter Paul

Ema seun mi – Tessy Peter Paul ( MP3 AND LYRICS)

Ema seun mi – Tessy Peter Paul Ema seun mi – Tessy Peter Paul MP3 AND LYRICS

Ema seun mi – Tessy Peter Paul MP3 AND LYRICS 

Fast-rising Nigerian gospel music singer, Tessy Peter Paul, releases new single “Ema seun mi.” 

Listen and share thoughts below.

DOWNLOAD MUSIC HERE

Lyrics – Ema seun mi By Tessy Peter Paul

Lord, I am so grateful am here to sing your praise,

thank you the things that you do,

that my money can’t not buy,

In worship in praise.

Chorus

Ema seun mi

Ema seun mi

Ema seun mi oh,

 

Ema seun mi

Ema seun oh

Ema seun mi oh! Oooo,

Ema seun mi

Ema seun mi oh!

Ore ano oh oh,

Ema seun mi

Modupe oh!

Ema seun mi oh!

You been good to me I call you, my father my father,

You been good to me I call you, my healer my healer,

You been gracious I call you, my sustainer my sustainer.

Kabiyo osi O O O O O

Olade Wura Ade Wura

Chours

Ema seun mi

Ema seun mi

Modupe oh!

Ema seun mi oh!

Jesus, I’m so grateful for things

that you do for me, that money can’t not buy

Jesus I am so grateful,

you took me from marry clay of life,

you brought me to the mountain top you

made my feet like a hind’s feet

gbo gbo Owun

Tese fun mi

Ojo mi lo ju

Mo se iba fun O

Kabi yo osi o

Ala gbada ino

Mo no mo no

Tise oju orun fere

Kabiyo osi

Mo beri fun O

Eledu ma re, Oga Ogo.

(Break)

Alagbada Ino

Eledu mare

Oga ogo

Oba mi

Olowo gbo gboro

Ajanaku

Oko Osho

A wi ma ye uwun

Alagbada inoo

 

Alagbara nla

Baba mi

Oni bata ko ko ka

Ada gba ma poaro oye

Ari ja ma sa

Ari Ja Ma ti di

Oba ola

Oba lo ni

Oba lo la

Oba ano

Oba to filipa agbara re

Wo ogiri Jerico

Ofun fu ne ne

To, fi imo le

Si so igbora

Ari ja ma ti di

Ari ja ma sa re ki ri

Ogbi gba ti gba

Ola yi, la ra

Kabiyo osi O

Mowa dupe fun ore oni

Ore anab

E seun

Ore odun mo dun

Ore ojo mo jo

Kabiyo Osi

Ele du wa

Ele du mare

Elohim

Elyon

Adonia

Meshach Israel

Do you love this post? Kindly comment on it now